سنسور نوری

طراحی و ساختار سنسورهای نوری طراحی داخلی سنسورهای نوری از ساختار داخلی ساده‌ای برخوردار بوده و اساسا هر سنسور نوری از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: فرستنده (Emitter) گیرنده (Receiver) مدار خروجی فرستنده (Light emitter) امروزه سنسورهای نوری با LED های نیمه‌ هادی کار می‌کنند. (LED = Light Emitting Diode) نوری که از سنسور فرستاده […]