دسته: مقالات و دانلود ها

روش آزمایش آشکارساز دود

tyco

آزمایش آشکارساز دود قبل از شروع کار ، مجوز کار مناسب را بگیرید و به تمام بخشهای مربوطه اطلاع دهید. سپس منطق یا قفل مربوطه را در صورت وجود مجبور کنید (مانند فعال سازی سیستم های اطفاء حریق و غیره) قبل از آزمایش آشکارساز دود وضعیت LED آشکارساز دود را ببینید قرمز باید چشمک بزند. […]

صفحه اریفیس ( Orifice Plate)

صفحه اریفیس ( Orifice Plate)

صفحه اریفیس ( Orifice Plate)
(جبران ساز تغییرات فشار و دمای خط) Compensator ترانسمیتر اختلاف فشار differential Pressure transmiter Flow Transmitter فلوترانسمیتر اندازه گیری دبی سیالات با دقت بسیار بالا صنعتی برای کارخانجات .

اجرا شده توسط: همیار وردپرس