تامین و فروش برند های معتبر :

SIEMENSE – PHOENIXCONTACT – SENECA – VEGA – SUPMEA

شرح مختصر عملکرد ایزولاتورها

  • قابلیت تنظیم سطح ورودی و خروجی
  • تبدیل / تقویت سیگنال 
  • جداسازی الکتریکی ورودی و خروجی
  • تنظیم صفر 
  • تبدیل سیگنال های آنالوگ استاندارد به یکدیگر

 

 

عملکرد کلی ایزولاتورها

جداسازی سیگنال بخشی اجتناب ناپذیر از کنترل فرآیند است ، این عملکرد عمدتا باعث جدا شدن حلقه های جریان های ناخواسته  زمین می شود و همچنین از اپراتور و دستگاه محافظت می کند.

جداسازی فرایندی است که در آن هیچ جریان الکترونی بین دو مدار وجود نخواهد داشت.

ولتاژ لازم برای تخریب تجهیزات اندازه گیری ، ولتاژ مورد نیاز برای ایجاد آتش سوزی  

جداسازی معمولا با عبور سیگنال از  اتصال مغناطیسی یا نوری و سپس تبدیل سیگنال به خروجی مورد نیاز انجام می شود. جدا سازی معمولا به سه قیمت تقسیم میشود .

قسمت اول ورودی قسمت دوم تغذیه قسمت سوم خروجی .

لیست ایزولاتور سیگنال آنالوگ پر کاربرد در برند های مختلف

PHOENIX CONTACT MCR-PC-24VD/10DC
PHOENIX CONTACT MCR-VDC-UI-B-DC
PHOENIX CONTACT MCR-C-UI-UI-DCI
PHOENIX CONTACT MCR-PT100/I/DC
PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-NC
PHOENIX CONTACT MINI-PS-12-24DC/24DC/1
PHOENIX CONTACT MCR-C-UI-UI-DCI-NC
PHOENIX CONTACT MCR-CLP-UI/I-4
PHOENIX CONTACT PSR-SCP-24UC/ESAM4/81/1X2
PHOENIX CONTACT PSR-SCP-24UC/ESA2/X41/1X2/B
PHOENIX CONTACT PSM-EG-RS232/RS422
PHOENIX CONTACT MCR-C-UI-UI-DCI-SOKS
PHOENIX CONTACT MCR-C-UI-UI-DCI
PHOENIX CONTACT MINI-PS-12-24DC/24DC/1
PHOENIX CONTACT PSM-EG-RS422/LWL-K
PHOENIX CONTACT

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9

PEPPERL+FUCHS KFD2-STC4-EX1
PEPPERL+FUCHS KFD2-PT2-EX1-5
PEPPERL+FUCHS KFDO-CS-EX2.52
PEPPERL+FUCHS KFD2-PT2-EX1-2
PEPPERL+FUCHS KFD2-SR2-EX1.W.LB
PEPPERL+FUCHS Z728
PEPPERL+FUCHS KFD2-ST2-EX2
PEPPERL+FUCHS KFA6-SR2-EX1.W.LB
PEPPERL+FUCHS KFD0-CS-EX1.54-Y207411
PEPPERL+FUCHS KFD2-PT2-EX1-5
PEPPERL+FUCHS KFD2-ST-EX2
PEPPERL+FUCHS KFD2-SRA-EX4
PEPPERL+FUCHS KFD2-ST2-EX2
PEPPERL+FUCHS KFD2-SOT-EX2
PEPPERL+FUCHS KFD2-PT2-EX1
PEPPERL+FUCHS KFA6-SR2-EX1.W.LB
MTL MTL 5018
MTL MTL 5051
MTL MTL 5536-11Li
MTL MTL 5536-11Li
MTL MTL 779+
MTL MTL 778ac
MTL MTL 788+
MTL MTL 3045

بازدیدها: 30