فروش ترموکوپل

ترموکوپل

ترموکوپل (Thermocouple) :

یک سنسور تشخیص دمای ترمو-الکتریکی مدار-بسته شامل دو سیم غیر هم جنس است، که در یک انتها به هم متصل شده‌اند . زمانیکه دما در یک سمت با دما در سمت دیگر تفاوت داشته باشد یک جریان الکتریکی در مسیر برقرار می‌شود.این پدیده اساس کار ترموکوپل‌ها می‌باشد.به یک طرف این اتصال، اتصال گرم و به طرف دیگر آن اتصال سرد گفته می‌شود. سمت گرم داخل یک محفظه محافظ قرار داده شده و در معرض فرایند قرار داده می‌شود.

عملکرد ترموکوپل  :

اگر محل اتصال دو فلز ترموکوپل حرارت داده‌شود، به دلیل “اثر ترموالکتریکی”اختلاف پتانسیل” اختلاف پتانسیلی تولید میشود. این ولتاژ تابع دما است و با اندازه‌گیری آن، می‌توان دما را اندازه گرفت. ترموکوپل یک مبدّل ترانسدیوسرخودمُولّد است که از اتصال دو فلز ناهم‌جنس تشکیل شده‌است. اتصال سرد بایستی در دمای مرجع قرار داده شود. به عنوان مثال، اتصال مرجع را بایستی در ظرف حاوی یخ در حال ذوب شدن قرار داد. سمت دیگر ترموکوپل بایستی به جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، کاملاً جفت شود. فلزات ترموکوپلی به‌طور کلی نسبت به قیمت‌شان به دو گروه تقسیم می‌شوند : ترموکوپل فلز پایه و ترموکوپل فلزات قیمتی.

مزایا و معایب ترموکوپل :

مزیت اصلی ترموکوپل‌ها، محدودهٔ وسیع “اندازه‌گیری آن‌هاست که معمولاً از ۱۸۰- تا ۱۸۰۰+ درجه سلسیوس را در برمی گیرد. رنج اندازه گیری ترموکوپل ها معمولا غیر خطی است .

نوع محدوده دما C° (پیوسته) محدوده دما C° (کوتاه مدت) تلورانس کلاس یک (C°) تلورانس کلاس دو (C°) کد رن IECتت کد رنگ BS کد رنگ ANSI
K ۰ تا +۱۱۰۰ −۱۸۰ تا +۱۳۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±۰٫۰۰۴×T بین ۳۷۵ و ۱۰۰۰
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±۰٫۰۰۷۵×T بین ۳۳۳ و ۱۲۰۰
IEC Type K Thermocouple.svg
IEC Type K
BS Type K Thermocouple.svg
K
MC 96.1 K Thermocouple Grade Color Code.svg
K
J ۰ تا +۷۵۰ −۱۸۰ تا +۸۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±۰٫۰۰۴×T بین ۳۷۵ و ۷۵۰
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±۰٫۰۰۷۵×T بین ۳۳۳ و ۷۵۰
IEC Type J Thermocouple.svg
J
BS Type J Thermocouple.svg
J
MC 96.1 J Thermocouple Grade Color Code.svg
J
N ۰ تا +۱۱۰۰ −۲۷۰ تا +۱۳۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±۰٫۰۰۴×T بین ۳۷۵ و ۱۰۰۰
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±۰٫۰۰۷۵×T بین ۳۳۳ و ۱۲۰۰
IEC Type N Thermocouple.svg
N
BS Type N Thermocouple.svg
N
MC 96.1 N Thermocouple Grade Color Code.svg
N
R ۰ تا +۱۶۰۰ −۵۰ تا +۱۷۰۰ ±۱٫۰ بین ۰ و ۱۱۰۰
±[۱ + ۰٫۰۰۳×(T − ۱۱۰۰)] بین ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰
±۱٫۵ بین ۰ و ۶۰۰
±۰٫۰۰۲۵×T بین ۶۰۰ و ۱۶۰۰
BS Type N Thermocouple.svg
R
BS Type R Thermocouple.svg
R
تعریف نشده.
S ۰ تا ۱۶۰۰ −۵۰ تا +۱۷۵۰ ±۱٫۰ بین ۰ و ۱۱۰۰
±[۱ + ۰٫۰۰۳×(T − ۱۱۰۰)] بین ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰
±۱٫۵ بین ۰ و ۶۰۰
±۰٫۰۰۲۵×T بین ۶۰۰ و ۱۶۰۰
 
BS Type R Thermocouple.svg
S
تعریف نشده.
T −۱۸۵ تا +۳۰۰ −۲۵۰ تا +۴۰۰ ±۰٫۵ بین −۴۰ و ۱۲۵
±۰٫۰۰۴×T بین ۱۲۵ و ۳۵۰
±۱٫۰ بین −۴۰ و ۱۳۳
±۰٫۰۰۷۵×T بین ۱۳۳ و ۳۵۰
IEC Type T Thermocouple.svg
T
BS Type T Thermocouple.svg
T
MC 96.1 T Thermocouple Grade Color Code.svg
T
E ۰ تا +۸۰۰ −۴۰ تا +۹۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±۰٫۰۰۴×T بین ۳۷۵ و ۸۰۰
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±۰٫۰۰۷۵×T بین ۳۳۳ و ۹۰۰
IEC Type E Thermocouple.svg
E
BS Type E Thermocouple.svg
E
MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg
E

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید محصول لطفا  با ما تماس بگیرید

منابع ترجمه شده :

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

Translate »