لول سوئیچ خازنی (Capacitance Level Switch)
تشخیص سطح مواد توسط مقدار خازنی : سنسور و بدنه مخزن یک خازن را تشکیل می دهند. هرگونه تغییر خازنی ناشی از تغییر سطح به یک سیگنال سوئیچینگ تبدیل می شود. بصورت نسخه های کابل و میله کوتاه طراحی و تولید می شومد ، سوئیچ های سطح می توانند کاملاً با هر کاربردی سازگار شوند. آنها غالباً برای محافظت در برابر سرریز یا خشکی و همچنین تشخیص روغن / آب یا کف مورد استفاده قرار می گیرند.