تامین و فروش ترانسمیتر فشار مذاب پلاستیک در برند های : Wika Gefran Genub  bcmsensor gefran Atek Zhyqsensor ترانسمیتر فشار مذاب پلاستیک Melt Pressure Transmitter ترانسمیتر فشار مذاب پلاستیک ، این نوع سنسور و ترانسمیتر ها در صنایع پلاستیک و تولید ضروف و قطعات پلاستیک کاربرد دارند . بر روی اکسترودرها نصب میشوند تا فشار مذاب […]