ترانسمیتر فشار تامین و فروش ترانسمیتر فشار برندهای زیر : WIKA-ATEK-HOGLLER-TRAFAG–BD SENSORS–SENSYS-ALS-GEMS ترانسمیترهای فشار مورد استفاده در صنعت : 1- ترانسمیتر های هوشمند قابل کالیبره (Smart HART)2- ترانسمیتر های فشار قلمی به همراه نمایشگر (Indicator)3- ترانسمیتر های فشار تفاضلی (DP)5- ترانسمیتر های فشار قلمی با دیافراگم مستقل تکنولوژی ساخت : سنسور های فشار به سه نوع […]