ردیفکارفرماشرح اقدامات انجام شده/راهکارهای ارایه شده
1پالایشگاه تبریزطراحی و مشاوره میترینگ خط LPG

بازدیدها: 29

بیان دیدگاه ها

اجرا شده توسط: همیار وردپرس