پروژه های در حال اجرا

ردیفکارفرماشرح اقدامات انجام شده/راهکارهای ارایه شده
۱پالایشگاه تبریزطراحی و مشاوره میترینگ خط LPG

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

Translate »