شرکت فرآیند پردازان نماینده رسمی دتکتور های گاز INTE HENAN تولید کننده برند درجه یک از کشور چین می باشد . این برند دارای تمامی استاندارد های اروپایی در زمینه اندازه گیری گازها اعم از اشتعال زا ، سمی و غیره میباشد این مدارک در آخر مطلب پیوست میگردد .